KAPITTEL 15
Respirasjonssvikt (§ 38 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 04. juli 2016 Sist faglig oppdatert: 07. oktober 2016