KAPITTEL 15
Respirasjonssvikt (§ 38 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 07. oktober 2016