13. Psykiske lidelser og svekkelser (§§ 33-34 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 12. april 2018