KAPITTEL 13
Psykiske lidelser og svekkelser (§§ 33-34 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 04. juli 2016 Sist faglig oppdatert: 12. april 2018