3
Helseundersøkelse, helseattest, rollen som sakkyndig, plikt til å gi informasjon, dispensasjon m.v. (§§ 4-8 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 01. oktober 2016 Sist faglig oppdatert: 20. juni 2019