1. Om fremsettelse og behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019