7. Vilkår for abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (abortloven)

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019