Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    01. februar 2020
  • Forsøksordningen avsluttes:
    31. desember 2021
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023

Kommunen skal i tillegg fylle ut eget skjema som legges ved søknaden i Altinn.

Om forsøksordningen

Forsøksordningen avsluttes 31.12.2021.

Kommunene som er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene, kan ha ubrukte tilskuddsmidler fra 2021 som etter dagens regler må benyttes senest ett år etter at forsøket avsluttes 1. januar 2022. Tidsfristen for å bruke ubrukte tilskuddsmidler utvides med ett år, til ut 2023. Ubrukte midler skal deretter tilbakebetales. Som beskrevet i forsøksordningens finansieringsmodell vil kommunene etter avslutning av forsøksordningen motta en nedtrapping av inntektspåslaget i 2022 og 2023. 

Informasjonsmøte om forsøket

Det ble holdt informasjonsmøte om forsøket den 18. november:

Regelverk

Det er viktig at søker kjenner regelverket for tilskuddet med vedlegg, kriterier for tildeling av omsorgstjenester og finansieringsmodell.

Mer informasjon om forsøket kan leses på Helsedirektoratets nettside: Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten

Tilskuddsbeløp 

Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune.

Se tilskuddsregelverk med vedlegg for nærmere beskrivelse av finansieringsmodellen for omsorgstjenester som gjelder for kommuner i forsøket.

Regelverk

Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Siste faglige endring: 30.06.2020 Se tidligere versjoner