Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    01. februar 2020
  • Tilbakemelding om deltagelse:
    31. mars 2020
  • Frist for regnskap (2020):
    01. april 2021

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Kommunen skal i tillegg fylle ut eget skjema som legges ved søknaden i Altinn.

Utvidelse av forsøksordningen 2019-2022

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning.

Forsøksordningen skal utvides med 6 nye kommuner fra 2021.

For å få vite mer om ordningen, se animasjonen:

Erfaringer fra kommuner som deltar:

Erfaringer fra ansatte og brukere som deltar:

Informasjonsmøte om forsøket

Det ble holdt informasjonsmøte om forsøket den 18. november:

Regelverk

Det er viktig at søker kjenner regelverket for tilskuddet med vedlegg, kriterier for tildeling av omsorgstjenester og finansieringsmodell.

Regelverk (PDF)

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Mer informasjon om forsøket kan leses på Helsedirektoratets nettside: Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten

Tilskuddsbeløp         

Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune.

Se tilskuddsregelverk med vedlegg for nærmere beskrivelse av finansieringsmodellen for omsorgstjenester som gjelder for kommuner i forsøket.

Regelverk

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 30.06.2020 Se tidligere versjoner

Kontakt

kirsten.petersen@helsedir.no

sio@helsedir.no