Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    01. februar 2020
  • Forsøksordningen avsluttes:
    31. desember 2021
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Kommunen skal i tillegg fylle ut eget skjema som legges ved søknaden i Altinn.

Forsøksordningen avsluttes 31.12.2021.

Kommunene som er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene, kan ha ubrukte tilskuddsmidler fra 2021 som etter dagens regler må benyttes senest ett år etter at forsøket avsluttes 1. januar 2022. Tidsfristen for å bruke ubrukte tilskuddsmidler utvides med ett år, til ut 2023. Ubrukte midler skal deretter tilbakebetales. Som beskrevet i forsøksordningens finansieringsmodell vil kommunene etter avslutning av forsøksordningen motta en nedtrapping av inntektspåslaget i 2022 og 2023.  

Informasjonsmøte om forsøket

Det ble holdt informasjonsmøte om forsøket den 18. november:

Regelverk

Det er viktig at søker kjenner regelverket for tilskuddet med vedlegg, kriterier for tildeling av omsorgstjenester og finansieringsmodell.

Regelverk (PDF)

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Mer informasjon om forsøket kan leses på Helsedirektoratets nettside: Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten

Tilskuddsbeløp         

Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune.

Se tilskuddsregelverk med vedlegg for nærmere beskrivelse av finansieringsmodellen for omsorgstjenester som gjelder for kommuner i forsøket.

Regelverk

Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 30.06.2020 Se tidligere versjoner

Kontakt

kirsten.petersen@helsedir.no

sio@helsedir.no