Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet).

Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Utvidelse av forsøksordningen 2019–2022

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg'-tenkning.

Forsøksordningen skal utvides med seks nye kommuner fra 2021.

For å få vite mer om ordningen, se animasjonen og les mer.

Erfaringer fra kommuner som deltar:

Erfaringer fra ansatte og brukere som deltar:

Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å forlenge og utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket skal utvides med seks nye kommuner fra 2021.

Forsøket omfatter en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier for omsorgstjenester. Det er utarbeidet et tilskuddsregelverk for forsøket med kriterier for tjenestetildeling og innhold i finansieringsmodellen.

Søknadsfrist for Indre Østfold kommune var 01.12.2019, søknadsfrist for alle andre kommuner var 01.02.2020.

Informasjonsmøte

Det ble holdt informasjonsmøte om forsøket 18. november 2019:

Deltakerkommuner

Følgende kommuner deltar:

 • Lillesand
 • Bjørnafjorden
 • Selbu
 • Stjørdal
 • Indre Østfold
 • Lyngsal
 • Enebakk 
 • Froland
 • Lødingen
 • Askøy
 • Arendal

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 10.03.2021 Se tidligere versjoner