Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Helsedirektoratet har gjennomført et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Formålet har vært å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Forsøksordningen 2016–2021

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, er det gjennomført en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg'-tenkning.
Forsøksordningen startet opp i 2016 med noen få kommuner. I 2019 og 2021 ble forsøksordningen utvidet slik at det totalt er 11 kommuner som har deltatt.

Avslutningsseminar

Det ble gjennomført et avslutningsseminar den 17. februar 2022 der blant annet kommuner som har deltatt og Agenda Kaupang som har evaluert forsøket deler sine erfaringer.

Program avslutningsseminar:

 • Velkommen ved assisterende helsedirektør Olav Slaattebrekk
 • Introduksjon til forsøket ved prosjektleder i SIO Kirsten Petersen (04:30)
 • Erfaringer fra Lyngdal kommune ved prosjektleder Ann Karin Fuglestad (16:30)
 • Erfaringer fra Stjørdal kommune ved prosjektleder Guri Lyngstad (40:00)
 • Evaluering av forsøket 2021 ved Agenda Kaupang (1:02:00)

For å få vite mer om ordningen, se animasjonen og les mer.

Erfaringer fra kommuner som har deltatt:

Erfaringer fra ansatte og brukere som har deltatt:

Deltakerkommuner

Følgende kommuner har deltatt:

 • Lillesand
 • Bjørnafjorden
 • Selbu
 • Stjørdal
 • Indre Østfold
 • Lyngsal
 • Enebakk 
 • Froland
 • Lødingen
 • Askøy
 • Arendal

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 21.02.2022 Se tidligere versjoner