Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lindrende enheter

Formålet med tilskuddet er å styrke mangfoldet av tilbudet til de som trenger lindrende behandling og omsorg, særlig barn og unge. Det skal skje gjennom frivillige organisasjoners og stiftelsers etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospicefilosofien. Tiltaket inngår i Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    07. desember 2022
  • Behandlet søknad:
    20. januar 2023
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 29.03.2021 Sist faglig oppdatert: 04.11.2022 Se tidligere versjoner