Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lindrende enheter

Formålet med tilskuddet er å styrke mangfoldet av tilbudet til de som trenger lindrende behandling og omsorg, særlig barn og unge. Det skal skje gjennom frivillige organisasjoners og stiftelsers etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospicefilosofien. Tiltaket inngår i Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    07. desember 2022
  • Behandlet søknad:
    20. januar 2023
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023

MERK: Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Som resultat av budsjettforhandlingene i Stortinget ligger det i partienes budsjettforlik an til rammen vil bli vesentlig lavere enn opprinnelige foreslått i statsbudsjettet, nemlig 21 600 000 kr. Vi tar fremdeles forbehold om Stortingets endelige godkjenning av budsjettet.

Lenke til helse- og omsorgskomiteens innstilling

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 29.03.2021 Sist faglig oppdatert: 04.11.2022 Se tidligere versjoner