Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lindrende enheter

Formålet med ordningen er å styrke mangfoldet av tilbud til mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg. Det skal skje gjennom etablering og drift av lindrende enheter, som drives av frivillige og ideelle organisasjoner etter hospicefilosofien.

Slik blir prosessen

  • Rapporteringsfrist for 2021:
    01. april 2022
  • Søknadsfrist:
    22. april 2022
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    01. juni 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

MERK: I statsbudsjettet for 2022 videreføres ordningen for tilskudd til lindrende enheter. Av den samlede bevilgningen på 79,4 mill. kr er 30,8 mill. kr øremerket til hospice i Malvik (Lukas Stiftelsen) og 30,8 mill. kroner til barnehospice i Kristiansand (Foreningen for barnepalliasjon). Resterende beløp på 17,8 mill. kr er søkbart. Aktører som tidligere har fått tilskudd, skal prioriteres i videre søknadsprosesser så fremt alle vilkår for tilskuddet er oppfylt.

Regelverk

Se fullstendig regelverk(PDF)

Først publisert: 29.03.2021 Sist faglig oppdatert: 07.03.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt

Elin S. Kitmitto
esk@helsedir.no
948 65 713