Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Tilskuddsordningen vil gjennomgå endringer fra sin nåværende form, og det er derfor ved denne kunngjøringen og søknadsfristen kun aktuelt for virksomheter som allerede er inne i tilskuddsordningen i sitt 1. – 3. prosjekt-/driftsår å søke.

Denne tilskuddsordningen blir erstattet av ny tilskuddsordning for 2023: Individuell jobbstøtte (IPS) i helse- og omsorgstjenesten

Regelverk

Se: Forskrift om tilskudd til implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging, i lovdata.no

Se: Tillegg til forskrift (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Kontakt

Først publisert: 25.11.2019 Sist faglig oppdatert: 13.01.2022 Se tidligere versjoner