Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Tilskuddsordningen vil gjennomgå endringer fra sin nåværende form, og det er derfor ved denne kunngjøringen og søknadsfristen kun aktuelt for virksomheter som allerede er inne i tilskuddsordningen i sitt 1. – 3. prosjekt-/driftsår å søke.

Denne tilskuddsordningen blir erstattet av ny tilskuddsordning for 2023: Individuell jobbstøtte (IPS) i helse- og omsorgstjenesten

Regelverk

Se: Forskrift om tilskudd til implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging, i lovdata.no

Se: Tillegg til forskrift (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Kontakt

Først publisert: 25.11.2019 Siste faglige endring: 13.01.2022 Se tidligere versjoner