Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Tilskuddsordningen er tilknyttet handlingsplanen mot spilleproblemer. Målet er å stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd. (Med forbehold om at handlingsplanen blir godkjent slik forslaget forelå)

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    18. mars 2022
  • Rapporteringsfrist for 2021:
    01. april 2022
  • Forventet svar på søknaden:
    20. april 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

MERK: Beløpet er ikke avklart. Midlene kommer fra Kunnskapsdepartementet gjennom Kongelige resolusjon. Utlysningen er med forbehold om godkjenning av Handlingsplan mot spilleproblemer (2022-25) og overføring av midler gjennom kongelig resolusjon.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 17.02.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt

liv.grethe.myklebust@helsedir.no