Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Tilskuddsordningen er tilknyttet handlingsplanen mot spilleproblemer. Målet er å stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd. (Med forbehold om at handlingsplanen blir godkjent slik forslaget forelå)

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

MERK: Beløpet er ikke avklart. Midlene kommer fra Kunnskapsdepartementet gjennom Kongelige resolusjon. Utlysningen er med forbehold om godkjenning av Handlingsplan mot spilleproblemer (2022-25) og overføring av midler gjennom kongelig resolusjon.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 17.02.2022 Se tidligere versjoner