Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

 • Webinar:
  24. november 2022
 • Søknadsfrist:
  01. februar 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. februar 2023
 • Søknad behandlet:
  01. mars 2023

Merk: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Webinar 24.11.2022:

Intervju med nye søkere 07.02.2023, beregnet 30 minutter pr søker.

Vi oppfordrer søkere fra nedslagsfeltet til Helsefellesskapet knyttet til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset om å søke.

15 prosjekt som dekker 17 av 19 Helsefellesskap har fått tilskudd i 2022. Disse prosjektene oppfyller kravene til ordningen og vil få en forenklet søknadsprosess for tilskudd i 2023.

Nye søkere fra disse helsefellesskap vil ikke bli vurdert, da det allerede er lokale prosjekt i disse områdene. Det oppfordres til å søke samarbeid innen Helsefellesskapene med pågående prosjekt.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 12.01.2021 Sist faglig oppdatert: 04.11.2022 Se tidligere versjoner