Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - utlysningsrunde for Finnmark

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse. Det er et mål å ha prosjekt innen alle 19 helsefellesskap.

Denne utlysningsrunden gjelder kun for kommuner og helseforetak i Finnmark.

Slik blir prosessen

 • Informasjons- og innspillsmøte:
  30. juni 2023
 • Utlysning:
  16. august 2023
 • Infomøte til aktuelle søkere:
  07. september 2023
 • Søknadsfrist:
  15. oktober 2023
 • Intervju med søkere:
  17. oktober 2023
 • Søknad behandlet:
  20. oktober 2023

Intervju med nye søkere vil gjennomføres 17. oktober. Tid kan avtales når man vet at man vil søke. Det beregnes 30 minutter pr. søker.

Det forventes at den som får tilskudd kan delta på felles samling for alle deltakere i spredning av digital hjemmeoppfølging 25.-26. oktober i Oslo.

Mer informasjon:

Prosjektene får faglig støtte og oppfølging fra Helsedirektoratet etter behov. Milepælene i prosjektet er forankring og avklaring av behov, utarbeidelse av tjenesteforløp og etablere helhetlig tjenestemodell. Deltakere i spredning av digital hjemmeoppfølging får tilbud om prosessveiledning og deltakelse i prosjektsamlinger for erfaringsdeling og felles læring.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 12.01.2021 Siste faglige endring: 16.08.2023 Se tidligere versjoner