Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Røykeslutt før operasjon

Pasienter som røyker har økt risiko for komplikasjoner ved operasjon, både under inngrepet og postoperativt. Røykeslutt reduserer risikoen for komplikasjoner. Pasienter bør oppfordres til røykeslutt før planlagte operasjoner og tilbys hjelp til å slutte.

Alle pasienter som røyker bør oppfordres til røykeslutt før operasjonen og få tilbud om hjelp til røykeavvenning. I tiden før elektive operasjoner er gjerne pasienter ekstra motiverte for å gjøre et slutteforsøk. Benytt anledningen. Rådgivning om røykeslutt før operasjon kan føre til at pasienter slutter å røyke og dermed reduserer risikoen for postoperative komplikasjoner (fhi.no).

Jo lenger tid før operasjonen pasienten slutter å røyke, desto lavere blir risikoen for komplikasjoner.

Se nasjonal faglig retningslinje om røykeavvenning ved henvisning til elektiv operasjon

Røykeslutt reduserer komplikasjoner ved kirurgi

Pasienter som røyker har betydelig økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep, både under inngrepet og postoperativt. Postoperative komplikasjoner gir økt sykelighet og dødelighet og forlenger sykehusopphold og opptreningsperiode.

Nikotin øker puls, blodtrykk og systemisk vaskulær motstand. Effekten av nikotin og karbonmonoksid i blodet skaper en ubalanse mellom forbruk og tilførsel av oksygen hos røykere. Ved anestesi og kirurgi, som er en ekstra belastning for hjerte- og karsystemet, kan denne ubalansen forverres. Vitale organer kan få for lite oksygen. Effekten av nikotin og økt karbonmonoksid i blodet forsvinner 24–48 timer etter røykeslutt.

Immobilisering i forbindelse med operasjoner kan gi luftveisinfeksjoner. Pasienter som røyker har forhøyet infeksjonsrisiko på grunn av økt slimproduksjon i luftveiene og nedsatt flimmerhårfunksjon. Lungefunksjon forbedres omlag åtte uker etter røykeslutt.

Røyking gir dårligere sårtilheling på grunn av redusert tilgang på oksygen. Røykeslutt resulterer i bedret oksygenleveranse til sårvev.

Røykeslutt gir gevinst ved kreftbehandling

Effekten av både strålebehandling og moderne cellegiftbehandling er dårligere hos kreftpasienter som røyker. I tillegg til økt risiko for kreftutvikling vil pasienter som røyker har dårligere prognose ved behandling, og økt risiko for tumorresidiv.

Hjelp pasienten til å slutte å røyke

  • Spør alle pasienter om røykevaner. Røyker du? Hva tenker du om det? Jeg vil anbefale deg å slutte, og jeg kan hjelpe deg. Minimal intervensjonen kan motivere til røykeslutt.
  • Anbefal bruk av legemidler til røykeavvenning. Kombinasjonen av veiledning og legemidler mangedobler sannsynligheten for å lykkes med røykeslutt på ett gitt forsøk.
  • Henvis til hjelpetilbud. Dersom du ikke selv kan tilby veiledning, henvis pasienten til andre som kan gi nødvendig oppfølging.
  • Slutta.no gir tips og oversikt over Helsedirektoratets digitale sluttetilbud.
  • Frisklivssentraler tilbyr hjelp til røykeslutt. Pasienten kan henvises til den kommunale frisklivssentralen for individuell veiledning eller røykesluttkurs.

Bakgrunn

Sentrale kilder om røykeslutt før operasjon:

​Thomsen T, Villebro N, Moller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;3:CD002294.

Lindstrom D, Sadr AO, Wladis A, Tonnesen H, Linder S, Nasell H, et al. Effects of a perioperative smoking cessation intervention on postoperative complications: a randomized trial. Annals of Surgery 2008;248(5):739-45.

Først publisert: 31.08.2016 Siste faglige endring: 31.08.2016 Se tidligere versjoner