Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjelpemidler for snus- og røykeslutt

Veiledning kombinert med legemidler øker sjansen for å lykkes med å slutte å røyke eller snuse. Det finnes også mange gratis verktøy som gir støtte og bygger motivasjon.

De fleste som slutter å røyke og snuse, slutter på egen hånd. For en god del er det imidlertid nødvendig med støtte. Effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. Veiledningen er like effektiv om den gis individuelt eller i gruppe.

​Samtalemetoden motiverende intervju ved røykeslutt

Motiverende intervju (MI) anbefales som samtalemetode når man skal veilede i snus- og røykeslutt. MI er dokumentert effektiv for atferdsendring når samtalen varer minst 20 minutter (cochrane.org). Metoden er klientsentrert og har som formål å styrke personens motivasjon for å endre atferd. Det benyttes teknikker som åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer. MI er en ikke-argumenterende metode og det er ønskelig å få fram mest mulig endringssnakk, unngå motstand og hjelpe klienten til selv å finne løsninger på sine problemer.

Legemidler til røykeavvenning

Effekt og bruk av legemidler til røykeslutt omtales i retningslinjen for røykeavvenning.

Nikotinlegemidler (Nicorette, Nicotinell, Zonnic) tilfører nikotin og demper derfor de fysiske abstinensene man kan få ved røykeslutt. Nikotinlegemidler er ikke reseptbelagt.

Vareniklin (Champix) blokkerer nikotinreseptorene i hjernen. Det gir en gradvis mindre stimuli ved røyking før sluttedagen og reduserte abstinensplager i etterkant av sluttedagen. Vareniklin er reseptbelagt.

Det er tidvis manglende levering av Champix, sjekk Felleskatalogen for informasjon.

Kurs i snus- og røykeslutt

Frisklivssentraler i mange kommuner arrangerer kurs i tobakksavvenning. Kurset er basert på prinsippene for motiverende intervju (MI). Det å være i en gruppe kan gi deltakerne økt motivasjon gjennom gruppestøtte, gjenkjennelse og kollektiv styrke. Kursmalen «Tobakksfri» er en veiviser for hvordan et snus- og røykesluttkurs kan gjennomføres ved en frisklivssentral. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og under vedlikeholdsfasen i etterkant av sluttdatoen. Fastlegen og annet helsepersonell kan henvise pasienter til frisklivssentralen, eller man kan ta kontakt selv.

Individuell veiledning i snus- og røykeslutt

Frisklivssentraler tilbyr individuelle veiledningssamtaler i flere levevaneområder, deriblant tobakksavvenning.

Samtaleguiden «Snakk om snus- og røykeslutt» utgjør et godt grunnlag for hvordan en individuell slutteprosess med røyk eller snus kan foregå ved en frisklivssentral. Guiden bygger på samtalemetodikken motiverende intervju. Den har også forslag til hvordan man som veileder kan snakke om temaet med personer som er ambivalente eller umotiverte til å slutte.

Røyketelefonen og Sluttas telefontjeneste hos Helsedirektoratet ble lagt ned i 2017.

Materiell for pasienter og publikum

I tillegg finnes det hjelpemidler på nett som kan være nyttige å vise til:

Slutta-appen

Slutta-appen er en personlig hjelper og motivator for den som skal slutte med røyk eller snus. Appen gir daglige motivasjonsmeldinger, og råd og tips om hvordan man klarer å slutte. Den beregner også fra dag til dag hvor mange kroner man sparer på å være tobakksfri. Den teller dager og timer brukeren har vært tobakksfri og gir oversikt over giftstoffer i røyk og snus. Slutta-appen er utviklet av Helsedirektoratet og er tilgjengelig for Android og Iphone.

Informasjonssider på helsenorge.no

Pasienter og andre privatpersoner kan vises til tips og råd om snus- og røykeslutt på helsenorge.no.

Metoder for å slutte med snus

En Cochrane-oppsummering fra 2015 (cochrane.org), som tar for seg ulike metoder for å slutte med snus eller røykfri tobakk, konkluderer med at vareniklin, nikotintabletter og samtaletiltak kan bidra til at man klarer å slutte. Dokumentasjon ved bruk av nikotinlegemidler er ikke sterk, og mer forskning behøves. Samtaler, inkludert oppfølging per telefon eller en muntlig utspørring, ser ut til å øke slutteraten.

Først publisert: 20.12.2016 Siste faglige endring: 16.05.2024 Se tidligere versjoner