KAPITTEL 4
Bruk av legemidler til røykeslutt

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2016