Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Bupropion

Høsten 2020 ble legemiddelet avregistrert fra det norske markedet. Ved ønske om å bruke uregistrert legemiddel må forskrivende lege søke om godkjenningsfritak for den enkelte pasient til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) før det kan leveres ut fra apotek. Hvorvidt det kan skaffes fra utlandet som uregistrert legemiddel vil avhenge av apotekets grossist.

Studier viser at bupropion omtrent dobler sannsynligheten for å lykkes med røykeslutt. En kunnskapsoppsummering om bruk av antidepressiva til røykeslutt, så på 90 studier totalt og fant at bupropion sammenlignet med placebo ga en signifikant økning i slutterate 6 måneder etter røykeslutt. Legemiddelet kan være gunstig for å forhindre tilbakefall hos pasienter som allerede har klart å slutte å røyke (36).

Bivirkningene ved bruk av bupropion er søvnløshet, munntørrhet og kvalme. Bupropion kan også føre til krampeanfall, risikoen ved anbefalt dosering anslås til 1 av 1000. Legemiddelet skal ikke skrives ut til gravide, ammende eller personer under 18 år. Kontraindikasjoner er bipolar lidelse, anorexia nervosa, bulimi, krampetendens, samtidig bruk av MAO-hemmere, brå avvenning fra alkohol eller benzodiazepiner.

Siste faglige endring: 13. desember 2016