Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utlysninger i EØS-midlenes programmer

Utlysning (Open Call) for Slovakia rettet mot å bedre tjenestene for voldsutsatte. Søknadsfrist 2. november 2021.

Slovakia – søknadsfrist 2. november 2021

Utlysning: Bedre tjenester for voldsutsatte (Open Call DGV03)

Utlysningen er rettet mot å forbedre eksisterende eller etablere nye tjenester for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn, dvs. krisesentre og rådgivningstjenester. Det overordnete målet er å øke kvaliteten i de slovakiske tjenestene slik at den svarer mot CoE sine standarder og også inkluderer tjenester som er spesielt utviklet med tanke på barnas behov.

Open Call: Se hele utlysningen hos slovakiske myndigheter (eeagrants.sk)

(Slovak version)

Helsedirektoratet vil, sammen med Folkehelseinstituttet, bistå potensielle norske prosjektpartnere.

Hva slags prosjekter

Prosjektene omhandler etablering av rådgivningstjenester eller øke kvaliteten i eksisterende tjenester for kvinner som er/har vært utsatt for kjønnsbasert vold / vold i nære relasjoner og deres barn. Rådgivningstjenester kan tilby råd om psykososiale, juridiske, økonomiske og helsemessige forhold, videre terapeutiske intervensjoner for barn som har vært vitne for vold i nære relasjoner. Prosjekter kan også omhandle å etablere krisesentre eller øke kvaliteten i tjenester som tilbys av allerede eksisterende krisesentre. 

Hvem kan søke

Utlysningen er rettet mot slovakiske offentlige institusjoner og private virksomheter samt frivillige organisasjoner (NGO).

Søkere med samarbeidspartnere fra Norge vil få ekstra poeng i utvelgingsprosessen. Alle typer norske aktører kan bli partnere.

Budsjett og søknadsfrist

  •  2 000 000 euro
  • Søknadsfrist 2.11.2021

Søknadens form, innhold og tildelingskriterier

Se hele utlysningsteksten på de slovakiske myndighetenes nettside (eeagrants.sk). For norske potensielle prosjektpartnere finnes eget skjema.

Kontakt

Freja Ulvestad Kärki (programmet i Slovakia)

Romania – søknadsfrist utløpt

Begge utlysningene er rettet mot å forbedre tilgang til helsetjenester for sårbare grupper (herunder rombefolkningen), forebygging og folkehelse. Mens rumenske aktører kan stå som søkere, kan alle norske aktører bli partnere. Søknadsfrist er utløpt.

Utlysning 1: Tilgang til helsetjenester (Open Call 1)

Denne utlysningen er for prosjekter som forbedrer lokale helsetjenester i Romania for sårbare grupper gjennom oppsøkende tjenester og andre tiltak. Alle typer norske aktører kan bli partnere i prosjektene, mens det er rumenske aktører som kan søke midlene. Det rumenske helsedepartementet eier programmet og tildeler midlene.

Se hele utlysningen hos det rumenske helsedepartementet (ro-sanatate.ms.ro)

Helsedirektoratet vil, sammen med Folkehelseinstituttet, bistå potensielle norske prosjektpartnere.

Hva slags prosjekter

Utlysningen er for prosjekter som forbedrer lokale helsetjenester for sårbare grupper gjennom oppsøkende tjenester og andre tiltak. Det omfatter helsetjenester for mor og barn, forebygging av smittsomme sykdommer og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer.

Inkludert er også investeringer i infrastruktur for forebyggende helseomsorg og IT-opplæring, informasjon og bevisstgjøringskampanjer. Det oppfordres til initiativer for å styrke samarbeidet mellom offentlige etater og sivilsamfunn.

Hvem kan søke

Utlysningen er rettet mot rumenske offentlige institusjoner og private virksomheter. Frivillige organisasjoner kan delta som prosjektpartnere.

Søkere med samarbeidspartnere fra Norge og Island vil få ekstra poeng i utvelgingsprosessen. Alle typer norske aktører kan bli partnere.

Budsjett og søknadsfrist

Budsjettpotten er på i alt 9 millioner euro. En prosjektsøknad kan ligge på mellom en halv og én million euro. Søknadsfrist var 30. mars 2021 (forlenget fra 4. januar).

Søknadens form, innhold og tildelingskriterier

Kravene til søknadens form og innhold er beskrevet i utlysningsdokumentene. Den rumenske aktøren som står som søker er ansvarlig for korrekt dokumentasjon. Tildelingskriterier er beskrevet i dokumentet «Applicant guide» med informasjon til potensielle søkere og partnere (ro-sanatate.ms.ro)

Kontakt

Christin Ormhaug (folkehelseprogrammet i Romania)

Utlysning 2: Forebygging og oppsøkende helsetjenester for sårbare grupper (såkalt Small Grant Scheme)

Denne utlysningen er for prosjekter om oppsøkende tjenester og tiltak for sårbare grupper. Rumenske ikke-statlige organisasjoner (NGOer) kan stå som søkere og alle typer norske aktører kan bli partnere i prosjektene. Det rumenske helsedepartementet eier programmet og tildeler midlene.

Se hele utlysningen hos det rumenske helsedepartementet (ro-sanatate.ms.ro)

Helsedirektoratet vil, sammen med Folkehelseinstituttet, bistå potensielle norske prosjektpartnere.

Hva slags prosjekter

Utlysningen er for prosjekter om oppsøkende tjenester og tiltak for sårbare grupper, herunder rombefolkningen og de som ikke har tilgang til offentlige helsetjenester. Tematisk omfatter utlysningen helsetjenester for mor og barn, forebygging av både smittsomme sykdommer og ikke-smittsomme sykdommer. Inkludert er også informasjon og bevisstgjøringskampanjer samt opplæring av personell.

Hvem kan søke

Utlysningen er rettet mot rumenske ikke-statlige organisasjoner (NGOer). Søkere med samarbeidspartnere fra Norge og Island vil få ekstra poeng i utvelgingsprosessen. Alle typer norske aktører kan bli partnere.

Budsjett og søknadsfrist

Budsjettpotten er på i alt 1 millioner euro. En prosjektsøknad kan ligge på mellom 50 000 og 200 000 EUR. Søknadsfrist var 29. april 2021.

Søknadens form, innhold og tildelingskriterier

Kravene til søknadens form og innhold er beskrevet i utlysningsdokumentene. Den rumenske aktøren som står som søker er ansvarlig for korrekt dokumentasjon. Tildelingskriterier er beskrevet i dokumentet «Applicant guide» med informasjon til potensielle søkere og partnere (ro-sanatate.ms.ro)

Kontakt

Christin Ormhaug (folkehelseprogrammet i Romania)

 
 

Tilbake til hovedartikkel om EØS-midlene

Først publisert: 13.11.2020 Sist faglig oppdatert: 10.09.2021 Se tidligere versjoner