Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilsyn med skadedyrbekjempelse – informasjon til kommunene

Kommunen skal føre tilsyn med skadedyrbekjempelser og påse at disse utføres i henhold til skadedyrforskriften.

Hvorfor tilsyn med skadedyrbekjempelse? 

Tilsyn skal bidra til at skadedyr kontrolleres effektivt og på en slik måte at risikoen for helse- og miljøskade minimeres. Kjemiske bekjempningsmidler (gift) kan inngå i bekjempelsen, og dersom bekjempelsen ikke utføres hensiktsmessig, kan det føre til alvorlige helse- og miljøskader. Tilsyn med skadedyrbekjempelse er derfor viktig. 

Det er kommunen som skal føre tilsyn med skadedyrbekjempelser og påse at disse utføres i henhold til skadedyrforskriften (lovdata.no).

Hvem skal det føres tilsyn med? 

Det kan føres tilsyn med all skadedyrbekjempelse som utføres i eller nær bygninger. Det er kun godkjente skadedyrbekjempere som kan drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse, men eier eller bruker av en bygning kan selv utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom. Det betyr at privatpersoner på egen/leid eiendom, vaktmestere i eget borettslag, kommunen på kommunal eiendom osv. til en viss grad også kan utføre skadedyrbekjempelse. 

Kommunen skal også føre tilsyn med bønder som har autorisasjonsbevis for plantevernmidler med tilleggsautorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler. Bønder med slik tilleggsautorisasjon kan bekjempe gnagere med bestemte rodenticider på egen eller leid eiendom. 

Hvorfor og hvordan bekjempe skadedyr? 

Bekjempelse av skadedyr i menneskers nærmiljø er en viktig samfunnsoppgave. Skadedyr kan overføre smittestoffer og forårsake sykdommer eller bli årsak til andre helseplager. De kan også skade gjenstander og mat. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse skal utføres. I forskriften pekes det på at skadedyr skal bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø. Dette kalles for substitusjonsprinsippet, og ved tilsyn av skadedyrbekjempelse er det viktig å kontrollere at dette prinsippet ikke brytes. 

Eksempler på brudd på substitusjonsprinsippet er: 

  • rottegift lagt ut løst eller i dårlig sikrete åtestasjoner 

  • bruk av rottegift når det ikke er foretatt gnagersikring av bygg eller ikke utført sanitasjon 

  • bruk av rottegift når ulike feller burde vært forsøkt 

  • sprøyting av kjøkkenbenker og -skap med insektmidler 

  • sprøyting av sandkasser med insektmiddel for å bli kvitt maur 

  • bruk av insektmidler og gnagermidler for å forebygge mot skadedyr 

I de fleste tilfeller er det mulig å bekjempe skadedyr helt uten bruk av gift eller med insektgift i form av åte som legges utilgjengelig for barn, kjæledyr og andre. 

Veileder for tilsyn med skadedyrbekjempelser 

Det er utarbeidet en veileder som bl.a. beskriver ulike tilsynsmetoder og innganger til tilsyn. I veilederen gis det også et eksempel på et tilsyn rettet mot et skadedyrfirma, der bekjempelsen er foretatt i barnehage/skole. Maler på brev, sjekkliste, tilsynsrapport er inkludert. 

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner.

Nasjonal tilsynskampanje 2024 

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) arrangerte nasjonal tilsynskampanje om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler i 2024. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bidro i gjennomføringen. 

Kurs 

Helsedirektoratet vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet og kommunene arrangere kurs om tilsyn med skadedyrbekjempelse ca. annethvert år. I 2024 ble det holdt kurs 15. januar i forbindelse med tilsynskampanjen. Påmeldte til kampanjen har tilgang til opptak fra kurset.

Tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper 

Tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper er aktuelt hvis det avdekkes store avvik ved tilsyn. Dersom graverende feil oppdages, er det viktig å informere Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har myndighet til å tilbakekalle godkjenninger. 

Andre veiledere

Først publisert: 31.01.2024 Siste faglige endring: 24.06.2024 Se tidligere versjoner