Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan bli godkjent skadedyrbekjemper

For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves kurs, praksis og søknad til Helsedirektoratet. Det kreves ytterligere kurs for å få tilleggsgodkjenning for gassing / bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig.

Krav for å bli godkjent skadedyrbekjemper

Bare godkjente skadedyrbekjempere kan planlegge og utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse og bruke enkelte bekjempelsesmidler. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter hvilke krav som skal stilles for å få godkjenning som skadedyrbekjemper. Gjeldende krav er gjengitt i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere (regjeringen.no)

NB! Rundskrivet er under endring. Fra 01.01.2024 er det Helsedirektoratet som godkjenner skadedyrbekjempere, tilbakekaller og forlenger godkjenninger.

For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves:

  • bestått eksamen fra kurs del I og del II
  • praksis
  • godkjenning fra Helsedirektoratet

Søke om bestått praksis / godkjenning som skadedyrbekjemper

For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves det, i tillegg til å bestå eksamen i kursets to deler, praktisk erfaring med kontroll av skadedyr. Søker må dokumentere praksisen ved å føre og få godkjent 40 protokoller (20 protokoller for delgodkjenning for gnagere eller insekter). De 40 (20) protokollene skal sendes til Helsedirektoratet sammen med følgende skjema:

Søke om fornyet godkjenning

Etter å ha bestått eksamen kan følgende søknadsskjema sendes inn:

Søke om forlenget godkjenning

Ifølge forskrift om skadedyrbekjempelse kan Helsedirektoratet i særskilte tilfeller forlenge en godkjenning i inntil ett år.

Kursbevis på engelsk

Kursbevis for skadedyrbekjempere kan fås på engelsk og kan bestilles via skadedyr@helsedir.no.

Tilleggsgodkjenning gassing / bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin eller foreta gassing med andre produkter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på egne kurs.

Først publisert: 31.01.2024 Siste faglige endring: 20.02.2024 Se tidligere versjoner