Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brevmaler for helseforetakenes pasientbrev

Bruk brevmalene slik at pasientene får samme informasjon uavhengig av bosted og hvilket helseforetak de er i kontakt med.

Last ned brevmaler

Last ned alle brevmaler på bokmål (ZIP)

Last ned alle brevmaler på nynorsk (ZIP)

Oppdatering pågår

Vi jobber med å oppdatere brevmalene våre, og minner om at helseforetakene må oppdatere sine egne brevmaler.  

Om brevmalene

Helsedirektoratet har utarbeidet maler for helseforetakenes pasientbrev. For å ivareta pasientens rettigheter, er det viktig at pasientene får den samme informasjonen uavhengig av bosted og hvilket helseforetak de er i kontakt med. Vi anbefaler derfor at alle helseforetak tar i bruk brevmalene. Brevmalene må tilpasses de regionale og lokale forhold.

Arbeidet med å utarbeide malene er gjort i nært samarbeid med helsetjenesten, og ved brukertesting og innspill fra Språkrådet til utvalgte maler. Målet har blant annet vært å gjøre teksten i brevene mest mulig klar og leservennlig. 

Følgende endringer i malene er gjort etter at de ble lagt ut i september 2015: 

  • juni 2016 – byttet overskrift på et avsnitt og rekkefølge på to avsnitt i pasientbrev, dette gjelder avsnittene: «Bytte av time og mer informasjon» og  «Dine rettigheter»
  • september 2016 – nytt avsnitt i brevene for å ivareta informasjon om ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
  • oktober 2017 – avsnittet om transport er endret i samsvar med ny pasientreiseforskrift.

 

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 13.03.2019 Se tidligere versjoner