Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Grafisk profil og markedsføring av frisklivssentraler

Mal for kommunikasjonsplan, profilveileder, film, fargepalett, fonter og frisklivsresept. Last ned logoer og designelementer.

Profilveiledning

Profilveiledningen angir rett bruk av logo, typografi, farger og bilder. Profilen gjelder i alle flater og kanaler.

Last ned logoer

Logo og profilprodukter er laget i ulike formater til bruk i ulike kanaler. Dere kan selv sette logoer inn i brev og enkle oppslag. Andre produkter må redigeres av trykkerier og designere. Legg gjerne ved profilveileder når det sendes til trykk.

Profilen kan ikke brukes av kommersielle aktører uten avtale med Helsedirektoratet. Logoene kan gjerne brukes sammen med kommunelogoen, når det er hensiktsmessig.

Logo web, brev, oppslag o.l.

Logo og designelementer for trykk

Felles logo for friskliv og mestring

Profilprodukter

Henvisning/frisklivsresept

Produkter

Presentasjon og figur

Kommunikasjonsplan 

Vi anbefaler å lage en enkel kommunikasjonsplan for frisklivssentralen som beskriver målgrupper, budskap, kommunikasjonskanaler, ansvarsfordeling og tidsfrister. Samarbeid med lokalmedia er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet.

Frisklivssentralen på Facebook

Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren gir informasjon om hensyn til personvern ved bruk av Facebook, Twitter, blogger og lignende. Vi oppfordrer frisklivssentralene til å bruke Facebook som kommunikasjonskanal.

Film om frisklivssentralen

Målgrupper er potensielle deltakere, helsepersonell og andre samarbeidsaktører. Filmen kan brukes i markedsføring for å gjøre frisklivssentralen kjent. Den varer i 60 sekunder.

Først publisert: 30.03.2017 Siste faglige endring: 22.03.2023 Se tidligere versjoner