Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Regelverk for kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Regelverk KBF 2020

Kvalitetsbasert finansiering 2020 (PDF)

Endringer i KBF 2020

For 2020 er det i modellen for kvalitetsbasert finansiering inkludert nasjonale kvalitetsindikatorer som måler kvalitet for resultat, prosess og pasientopplevelse innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Det har vært noen endringer i indikatorsettet. Det er lagt til 5 nye indikatorer. De er som følger:

 • Reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for astma/kols 
 • Reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for lungebetennelse
 • Reinnleggelser innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for brudd
 • Blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes – HbA1c er over eller lik 9%
 • Brukererfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

5 har gått ut for KBF 2020:

 • Pasienterfaring føde -barsel
 • Pasienterfaring barnediabetes
 • Pasienerfaring TSB – behandling
 • Pasienerfaring TSB – miljø
 • Pasienerfaring TSB - utbytte

Vi gjør oppmerksom på at poengfordelingen mellom indikatorgruppene er endret for 2020. Prosessindikatorene er nå vektet 30 %, mens brukererfaringsindikatorene er vektet 20 %. Resultatindikatorene er uendret på 50 %.

Om KBF 

 • Formålet er å bidra til høyere måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
 • Det er bevilget 566,4 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.
 • KBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger; basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering (ISF) og helserefusjoner.

Regelverk KBF 2019

Kvalitetsbasert finansiering 2019 (PDF)

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 17.04.2020 Se tidligere versjoner