Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Koronarsykdom og koronarkirurgi
  • Klaffelidelser og klaffekirurgi, herunder også kateterbaserte teknikker
  • Aortasykdommer og åpen- og endovaskulær aortakirurgi
  • Benigne og maligne lungelidelser og kirurgisk behandling av disse, herunder minimalt invasive teknikker
  • Sirkulasjon- og respirasjonsfysiologi og intensivmedisin, herunder avansert respirasjons- og sirkulasjonsstøtte
  • Traumatologi

Tilleggsopplysninger:

Spesialitetskomiteen gjør oppmerksom på følgende:

1) Den europeiske thoraxkirurgiske foreningen EACTS arrangerer kurs som dekker alle sentrale hjerte- og lungekirurgiske emner. EACTS academy arrangerer fem 5-dagers kurs over en 2-års periode:

  • Fundamentals in Cardiac Surgery part 1-3
  • Fundamentals in Thoracic Surgery part 1-2

2) Innenfor traumatologi ansees ATLS-kurset i tillegg til kurs i hemostatisk nødkirurgi å dekke sentrale emner som er viktige for thoraxkirurger.

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Operatør Assistent
Koronar bypassoperasjon 45  
Åpen aortaklaffekirurgi 30  
Mitral/trikuspidalkirurgi 5  
Åpen operasjon på thorakalaorta 10 10
Stentgraft i torakalaorta   10
REDO sternotomi   5
Kateterbasert klaffeimplantasjon   10
Koronar angiografi 10  
Orienterende echokardiografi 10  
Pulmektomi el. Lobectomi (herunder min. 10 stk åpne og min. 10 stk VATS) 25  
Andre torakotomier/sternotomier for sykdommer i pleura/lunge/mediastinum 15  
Bronkoskopi 5 5
Andre torakoskopier 10  
Vaskulær tilgang (IABP, TAVI, stentgraft el perifer kanylering, ECMO) 15  

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020