Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Øyets omgivelser, Konjunktiva, Orbita og tåreapparat
  • Kornea og Linse                                        
  • Uvea og Sklera
  • Pediatrisk oftalmologi og Strabisme
  • Nevrooftalmologi
  • Glaukom
  • Retina
  • Optikk og Refraksjon
  • Praktisk kurs i øyeskader og endoftalmitt

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Assistert ved Utført selvstendig
Øyelokksoperasjon – minst 3 forskjellige operasjonsmetoder 20  
Chalazion operasjoner   5
Operasjoner for tåreveisstenoser 10  
Tåreveisskyllinger   10
Pterygiumoperasjoner 5  
Operasjoner for hornhinnetilstander – minst 3 forskjellige operasjonsmetoder 5  
Kataraktoperasjoner 20  
YAG-laserbehandling   10
Filtrerende og andre intraokulære glaukomoperasjoner 10  
ALT / SLT   5
Cyclodiodelaserbehandling 5  
Iridotomier med laser   5
Laserbehandling av diabetisk retinopati og andre vaskulære retinopatier   10
Laserbehandling for rift i retina    10
Netthinneoperasjoner – minst 2 forskjellige operasjonsmetoder  10  
Netthinneoperasjoner – preoperativ vurdering og postoperativ kontroll – til sammen    40
Intravitreale injeksjoner av medikament    10
Operasjon av strabisme 5  
Prøvetakning fra corpus vitreum med injeksjon av antibiotika – eventuelt i en "wet lab"   3
B-scan undersøkelse med tolkning    10
Vurdering av indikasjonsstilling for behandling av ervervede makulopatier   40
Utførte øyeundersøkelser av barn (under 7 år)    40
Kataraktoperasjoner – preoperativ vurdering og postoperativ kontroll – til sammen    60
Ervervet glaukom – utførte vurderinger og kontroller    60
Vurderinger/kontroller av uveitter (antall pasienter) – inkluderer både fremre, intermediære og bakre   40

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 12.10.2022