Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

Praktiske kurs:

  • Endoskopi
  • Nese-/bihulekirurgi
  • Tinningbenskirurgi
  • Halsdisseksjon

Teoretiske kurs:

  • Rhino-/sino-/søvn
  • Onkologi/munnhule/kjeve/spyttkjertel
  • Allergologi/immunologi
  • Traumatologi/plastikkirurgiske prinsipper
  • Larynx/trachea/bronchi/svelg/oesophagus/foniatri
  • Audiologi/otologi/otonevrologi

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Assistent Hvedoperatør
Nese, bihuler og traumatologi:    
Selvstendig kunne utføre og tolke peak nasal inspiratory flow (PNIF), spirometri og luktetester   5 av hver prosedyre
Tolke akustisk rhinometri og rhinomanometri   5 av hver prosedyre
Beherske  prikk-test og  nasal-provokasjons-test samt tolke serologiske allergi prøver   5 av hver prosedyre
Conchaplastikk, conchotomi og concha media bullosa reseksjon/ reduksjon   20 totalt
Septumplastikk   20
Rhinoplastikk 10  
Funksjonell endoskopisk bihulekirurgi med og uten polyppevulsjon(FESS)   30
Kirurgisk behandling av zygomatico-maxillefrakturer   20 totalt
Behandle orbita- og mandibelfrakturer  samt intermaxillær fiksasjon 10  
Reponering av nesefrakturer   20
Larynx og trachea:    
Mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi   20
Tracheo-bronkoskopi (stiv / fleksibel)   20
Endotracheal intubasjon inklusivt fleksibel prosedyre   20
Tracheostomi (åpen/perkutan)   20
Munnhule, pharynx og øsophagus:    
Hypopharyngoskopi,og øsophagoskopi med stiv eller fleksibel optikk   20
Tolke søvnregistrering med minimum 7 parametre   10
Tilpasse CPAP   5
Adenotomi   50
Tonsillektomi/Tonsillotomi   50
Peri-/retrotonsillære abscesser   10
Ranula og retensjonscyster, samt utføre tungebåndsplastikk   10
Endoskopiske biopsier og klassifisere svulster   10
Svulster i munnhule og hele pharynx samt rekonstruksjon 20  
Reseksjon av svulster i leppe   5
Otologi og audiologi:    
Utføre og tolke rentone- (med og uten beinledning) og tale-audiometri   20 av hver
Avstøpning av øregang   5
Tilpasning av høreapparat og oppfølgende kontroll av samme pasient   5
Utføre under supervisjon og selvstendig tolke hjernestammeaudiometri (ERA, BRA), Otoakustiske emisjoner (OAE) og barneaudiometri   5 av hver
Undersøke og vurdere tilstander i vestibularisapparatet   10
Epley´s manøver   5
Disseksjoner på tinningbein – kadaver og/eller modell   5
Aurikkelplastikk (antall pasienter)   10
Paracentese og innleggelse av ventilasjonsrør   50
Operasjoner på trommehinnen og mellomøret 10  
Operasjoner på ørebensknuten 5  
Hode og hals:    
Operasjon på gjellebue-fistler og -cyster   5
Fjerning av benigne svulster   20
Fjerning av cervikale lymfeknuter   10
Fjerning av glandula submandibularis   5
Parotidektomi 5  
Operasjon på glandula thyroidea 5  
UL-veiledet finnålsbiopsi   10
Halsdisseksjon 5  

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 30.06.2022