Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  1. Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon
  2. Basal og klinisk nevrofysiologi
  3. Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi
  4. Kurs i søvnmedisin
  5. Det perifere nervesystemets basale og kliniske nevrofysiologi  (= EMG-kurs i Sverige)
  6. Medisinsk elektronikk
  7. EEG og fremkalte responser (EEG-kurs for viderekommende)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Antall
Utføre standard EEG-opptak 50
Tolke og beskrive EEG av pasienter fra 12 år og eldre 2000
Tolke og beskrive EEG kurver av pasienter t.o.m. 11 år 1000
Tolke og beskrive EEG av pasienter under 6 uker 20
Tolke og beskrive EEG på komatøse pasienter 20
Tolke EEG langtidsmonitorering med og uten video over mer enn 12 timer – halvparten med video 50
Utføre og tolke nevrografiundersøkelser av pasienter fra 10 år og eldre 1000
Utføre og tolke nevrografiundersøkelser av pasienter ved intensivavdeling 10
Utføre og tolke funnene ved repetitiv nervestimulering av pasienter 10
Utføre og tolke EMG hos pasienter fra 10 år og eldre 1000
Utføre og tolke EMG hos pasienter ved intensivavdeling 10
Utføre og tolke singel-fiber EMG 10
Tolke og beskrive polysomnografi-undersøkelser 30
Tolke og beskrive multippel søvnlatenstest 15
Tolke og beskrive SEP, VEP og BAEP 150
Tolke og beskrive fremkalte responser på komatøse pasienter 10
Utføre og tolke kardial autonom funksjonstest og sympatisk hudreflekstest 10
Utføre og tolke termotest 10

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 28.09.2022