Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  1. Nevroanatomi med hjernedisseksjon
  2. Klinisk nevrofysiologi (inkludert basal søvn)
  3. Kurs i søvnmedisin
  4. Det perifere nervesystemets basale og kliniske nevrofysiologi  (= EMG-kurs i Sverige)
  5. Medisinsk elektronikk
  6. EEG og fremkalte responser (EEG-kurs for viderekommende)
  7. Epilepsi
  8. Nevromuskulære sykdommer og nevrogenetikk

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

ProsedyreAntall
Utføre standard EEG-opptak50
Tolke og beskrive EEG av pasienter fra 12 år og eldre2000
Tolke og beskrive EEG kurver av pasienter t.o.m. 11 år1000
Tolke og beskrive EEG av pasienter under 6 uker20
Tolke og beskrive EEG på komatøse pasienter20
Tolke EEG langtidsmonitorering med og uten video over mer enn 12 timer – halvparten med video50
Utføre og tolke nevrografiundersøkelser av pasienter fra 10 år og eldre1000
Utføre og tolke nevrografiundersøkelser av pasienter ved intensivavdeling10
Utføre og tolke funnene ved repetitiv nervestimulering av pasienter10
Utføre og tolke EMG hos pasienter fra 10 år og eldre1000
Utføre og tolke EMG hos pasienter ved intensivavdeling10
Utføre og tolke singel-fiber EMG10
Tolke og beskrive polysomnografi-undersøkelser30
Tolke og beskrive multippel søvnlatenstest15
Tolke og beskrive SEP, VEP og BAEP150
Tolke og beskrive fremkalte responser på komatøse pasienter10
Utføre og tolke kardial autonom funksjonstest og sympatisk hudreflekstest10
Utføre og tolke termotest10

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 27.10.2023