Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering
  • Klinisk farmakologi i praksis
  • Legemiddeløkonomi
  • Legemiddelutvikling – utprøving og analytisk metodeutviking
  • Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi
  • Farmakogenetikk
  • Good Clinical Practice (GCP)

Først publisert: 18.02.2019