Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Akuttmedisin
  • Hjertesykdommer, inkl EKG og ekkokardiografi
  • Lungesykdommer
  • Fordøyelsessykdommer
  • Nyresykdommer
  • Infeksjonssykdommer
  • Endokrinologi
  • Blodsykdommer
  • Geriatri

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Utføres under supervisjon Utføres selvstendig
Utføre og tolke orienterende ekkokardiografiske undersøkelser 50  
Utføre og tolke arbeids-EKG 25  
Utføre og tolke mikroskopi av blodutstryk 30  
Utføre taking og tolkning av lumbalpunksjon (minimum halvparten på pasient, resterende på pasient eller simulator) 10  
Tolke spirometri 30  
Delta i trombolysevurderinger ved akutt hjerneslag 5  
Utføre taking og tolkning av arterielle blodgasser   100
Utføre elektrokonverteringer 5  

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020