Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Kognitiv svikt og nevrologi
  • Cerebrovaskulære lidelser
  • Geriatrisk utredning og behandling
  • Skrøpelighet
  • Utvalgte geriatriske utfordringer 

Disse kursene erstatter grunnkurs 1-4 med tillegg av kurs i cerebrovaskulære sykdommer, som er et emnekurs i spesialiteten nevrologi.

Prosedyreliste

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

ProsedyreAntall
Demensutredninger30
Spinalpunksjoner20
Fallutredninger15
Trombolysevurderinger (delta i )10
Ultralydvurderinger (delta i)20

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 27.10.2023