Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Geriatri - Grunnkurs 1
  • Geriatri - Grunnkurs 2
  • Geriatri - Grunnkurs 3
  • Geriatri - Grunnkurs 4

Prosedyreliste

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Antall
Demensutredninger 30
Spinalpunksjoner 20
Fallutredninger 15
Trombolysevurderinger (delta i ) 10
Ultralydvurderinger (delta i) 20

Først publisert: 18.02.2019