Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Introduksjonskurs
 • Emnekurs i gynekologisk onkologi
 • Emnekurs i generell gynekologi
 • Emnekurs i obstetrikk
 • Ultralydkurs
 • Kurs i kirurgisk teknikk
 • Praktisk kurs i obstetrikk

Øvrige relevante kurs

 • Kolposkopikurs
 • Fødselsovervåking (CTG/STAN) kurs
 • Gynekologisk ultralyd trinn 2
 • ALSO-Advanced Life Support in Obstetrics
 • Infertilitet fra diagnose til behandling
 • Basalkurs i laparoskopisk kirurgi
 • Operativ obstetrikk for viderekomne
 • Bekkenbunnskirurgi - teori og virkelighet
 • Vekstkontroll og doppler ultralyd i svangerskapet

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Kapittel 1

Lege i spesialisering skal være pasientansvarlig lege eller delta aktivt i behandlingsteam ved utredning, oppfølging og behandling av pasient i forbindelse med:

Gynekologi

Prosedyre Antall
Infertilitet 10
Blødningsforstyrrelser 20
Oppfylning lille bekken 20
Inkontinens 10
Smerter, akutte og kroniske 20
Ektopiske svangerskap 10

Gynekologisk onkologi 

Prosedyre Antall
Premaligne lidelser i cervix 25
Endometriehyperplasi 10
Nydiagnostisert gynekologisk kreftsykdom 5
Terminal omsorg ved kreftsykdom 5

Svangerskapsomsorg

Prosedyre Antall
Utviklingsavvik hos fosteret 5
Truende prematur fødsel 10
Hypertensive sykdommer 10
Vekstavvik 20
Flerlingesvangerskap 5

Fødselshjelp

Prosedyre Antall
Fødsler med truende asfyksi 20
Fødsler manglende progresjon i forløpet 20
Akutte situasjoner under fødsel  10
Postpartumblødninger 5
Sfinkterrupturer 5
Perinatal fosterdød 2

Kapittel 2

Lege i spesialisering skal ha ansvar for og utføre:

Gynekologi

Prosedyre Antall
Operasjoner på adnex ved laparotomi eller laparoscopi 40
Uteruseksirpasjoner som assistent 10
Uterusekstirpasjoner som hovedoperatør 10
Vaginale plastikker 20
Koniseringer (kniv, laser eller slynge) 20
Inkontinensoperasjoner (selvstendig eller assistert) 6
Laparoskopier (diagnostiske eller steriliseringer) 40
Vaginal ultralydundersøkelse ved gynekologiske problemer 50
Hysteroskopier 10

Fødselshjelp 

Prosedyre Antall
Tang/vakumekstraksjoner 30
Sectio  50
Vaginale seteforløsninger 10
Vaginale tvillingfødsler 5

Generell kirurgi

Prosedyre Antall
Laparotomi 10
Appendectomi 5
Fritt valgte inngrep fra kirurgi del 2: Prosedyrer bolk 1 - 5 30
Cystoskopi 20
Rectoskopi 20

 Ultralydundersøkelser

Prosedyrer Antall
Vaginal ultralydundersøkelse i 1. trimester 50
Rutine-ultralydundersøkelse i 2. trimester, eventuelt i samarbeid med jordmor 50
Ultralydundersøkelser i 3. trimester 50
Blodstrømsmålinger i arteria umbilicalis 50

Først publisert: 18.02.2019