Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

Nasjonalt anbefalte kurs (kursliste endret 24.1.23)

 • Introduksjonskurs gynekologi og obstetrikk
 • Generell gynekologi
 • Gynekologisk onkologi
 • Gynekologisk kirurgi trinn 1
 • Obstetrikk
 • Ultralyd i gynekologi og obstetrikk trinn 1
 • Operativ obstetrikk trinn 1
 • Prenatal diagnostikk og fosterdiagnostisk ultralyd 1. trimester
 • Fosterovervåkning
 • Vekstkontroll og doppler ultralyd i svangerskapet 
 • Infertilitet fra diagnose til behandling 
 • Kolposkopikurs

Øvrige relevante kurs*

 • Gynekologisk kirurgi trinn 2
 • Operativ obstetrikk trinn 2
 • Ultralyd i gynekologi og obstetrikk trinn 2
 • Bekkenbunnskirurgi - teori og virkelighet
 • Basic surgical skills (BSS®)
 • Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO)

*Øvrig relevante kurs er ikke nasjonalt anbefalte kurs fra Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål.

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Kapittel 1

Lege i spesialisering skal være pasientansvarlig lege eller delta aktivt i behandlingsteam ved utredning, oppfølging og behandling av pasient i forbindelse med:

Gynekologi

ProsedyreAntall
Infertilitet10
Blødningsforstyrrelser20
Oppfylning lille bekken20
Inkontinens10
Smerter, akutte og kroniske20
Ektopiske svangerskap10

Gynekologisk onkologi 

ProsedyreAntall
Premaligne lidelser i cervix25
Endometriehyperplasi10
Nydiagnostisert gynekologisk kreftsykdom5
Terminal omsorg ved kreftsykdom5

Svangerskapsomsorg

ProsedyreAntall
Utviklingsavvik hos fosteret5
Truende prematur fødsel10
Hypertensive sykdommer10
Vekstavvik20
Flerlingesvangerskap5

Fødselshjelp

ProsedyreAntall
Fødsler med truende asfyksi20
Fødsler manglende progresjon i forløpet20
Akutte situasjoner under fødsel 10
Postpartumblødninger5
Sfinkterrupturer5
Perinatal fosterdød2

Kapittel 2

Lege i spesialisering skal ha ansvar for og utføre:

Gynekologi

ProsedyreAntall
Operasjoner på adnex ved laparotomi eller laparoscopi40
Uteruseksirpasjoner som assistent10
Uterusekstirpasjoner som hovedoperatør10
Vaginale plastikker20
Koniseringer (kniv, laser eller slynge)20
Inkontinensoperasjoner (selvstendig eller assistert)6
Laparoskopier (diagnostiske eller steriliseringer)40
Vaginal ultralydundersøkelse ved gynekologiske problemer50
Hysteroskopier10

Fødselshjelp 

ProsedyreAntall
Tang/vakuumekstraksjoner30
Sectio 50
Vaginale seteforløsninger10
Vaginale tvillingfødsler5

Generell kirurgi

ProsedyreAntall
Laparotomi10
Appendectomi5
Fritt valgte inngrep fra kirurgi del 2: Prosedyrer bolk 1 - 530
Cystoskopi20
Rectoskopi20

 Ultralydundersøkelser

ProsedyrerAntall
Vaginal ultralydundersøkelse i 1. trimester50
Rutine-ultralydundersøkelse i 2. trimester, eventuelt i samarbeid med jordmor50
Ultralydundersøkelser i 3. trimester50
Blodstrømsmålinger i arteria umbilicalis50
Fosterdiagnostisk ultralydundersøkelse i 1. trimester 20 - under supervisjon

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 28.09.2023