Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Hypofysesykdommer, gonadesykdommer, binyresykdommer og elektrolyttforstyrrelser
  • Thyroideasykdommer, kalsium- og fosfatforstyrrelser, osteoporose, andre skjelettsykdommer (Osteogenesis imperfecta (OI), Pagets sykdom m.fl.)
  • Diabetes og dyslipidemier
  • Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis

Først publisert: 18.02..02.2019