Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

1a. Introduksjonskurs i pediatri
1b. Infeksjon
2. Nyfødtmedisin, teori og nyfødtmedisinske teknikker
3a. Endokrinologi
3b. Nefrologi og metabolske sykdommer
4a. Allergi, atopi og lungesykdommer
4b. Gastroenterologi
5a. Nevrologi
5b. Kardiologi
6. Sosialpediatri, ungdomsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri
7a. Hematologi, onkologi
7b. Immunologi, revmatologi
8. APLS/akuttpediatri

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Antall
Intraossøs nål, pasient eller modell 10
Lumbalpunksjon, pasient 15
Navlevenekateter, pasient eller modell 10
Navlearteriekateter, pasient eller modell 5
Blærekateterisering, gutter 5
Blærekateterisering, jenter 5
Blærepunksjon, pasient 5
Thoraxdren, pasient eller modell 5
Intubasjon, pasient eller modell 15
Administrering av surfaktant, pasient 5
Nedlegging av ventrikkelsonde 5

Først publisert: 18.02.2019