Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Klinisk toksikologi
  • Syre-base og elektrolyttforstyrrelser i akuttmedisin
  • CBRNE-medisin (samarbeid med Forsvarets ABC-skole & Akuttmedisinsk avd OUS, arrangert årlig siste 10 år)
  • Ultralyd i akuttmedisin (nytt kurs – eller påheng til eksisterende kurs)
  • AMM – Introduksjonskurs (nytt kurs)

Først publisert: 18.02.2019