Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av tidstakst fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Statistikken viser bruk av tidstakst (takstkode 2cd eller 2ck) i e-konsultasjoner (takstkode 2ae eller 2aek) og i konsultasjoner med fysisk oppmøte (takstkode 2ad eller 2ak).

Bruk av tidstakst fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Når en konsultasjon varer utover 20 minutter, så kan fastlegen benytte en tidstakst. Fra 2019 ble det lov å kombinere tidstakst med e-konsultasjoner. Fra mars 2020 ble det også mulig å benytte telefon ved e-konsultasjon.

Statistikken viser bruk av tidstakst (takstkode 2cd eller 2ck) fordelt mellom e-konsultasjoner (takstkode 2ae eller 2aek) og konsultasjoner med fysisk oppmøte (takstkode 2ad eller 2ak). Om man ser på antall viser den store grafen til venstre det totale antallet konsultasjoner hvor tidstakst er brukt, og hvordan dette fordeler seg mellom e-konsultasjoner og konsultasjoner med fysisk oppmøte. På grafen til høyre ser man det totale antallet konsultasjoner med tilsvarende fordeling.

Om man ser på andel ser man i den største grafen til venstre hvordan andelen av bruk av tidstakst fordeler seg mellom e-konsultasjoner og konsultasjoner med fysisk oppmøte. I grafene til høyre seg man hver for seg hvor stor andel av e-konsultasjoner hvor tidstakst er brukt og hvor stor andel av konsultasjoner med fysisk oppmøte hvor tidstakst er brukt. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Se også bruk av tidstakst i alle konsultasjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 09.12.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024