Tidsbruk utover 20 minutter hos fastleger

Statistikken viser prosentvis andel av kontaktene som er registrert med tid utover 20 minutter (takstkode 2cd).

Tidsbruk utover 20 minutter hos fastleger

Når en konsultasjon varer utover 20 minutter, så kan fastlegen benytte en tidstakst. 

Statistikken viser prosentvis andel av kontaktene som er registrert som tid utover 20 minutter (takstkode 2cd). Med kontakter menes "enkel kontakt", "konsultasjon", "sykebesøk", "tverrfaglig samarbeid" og "administrativt arbeid". 

Takst 2cd kan repeteres per påbegynte 15 minutt. Denne statistikken tar ikke høyde for om taksten er benyttet flere ganger etter hverandre. Tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017.  Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner (PDF).

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken (PDF)

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Rapporter

Les rapporter fra Helsedirektoratet som er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020