Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av tidstakst i alle konsultasjoner

Statistikken viser hvor stor andel av alle konsultasjoner som er registrert med tidsbruk utover 20 minutter (takstkode 2cd og 2ck).

Bruk av tidstakst i alle konsultasjoner

Når en konsultasjon varer utover 20 minutter, så kan fastlegen benytte en tidstakst. 

Statistikken viser hvor stor andel av alle konsultasjoner som er registrert med tidsbruk utover 20 minutter (takstkode 2cd og 2ck ).

Takst 2cd kan brukes ved konsultasjoner innenfor normal arbeidstid og takst 2ck kan brukes ved konsultasjoner på kveldstid eller i helgene. Begge takstene kan repeteres per påbegynte 15 minutt. Denne statistikken tar ikke høyde for om taksten er benyttet flere ganger etter hverandre. Statistikken viser tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Se også bruk av tidstakst fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024