Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diagnoser på legevakt

Statistikken viser hvilke symptom- og sykdomskoder som er registrert på legevakt, samt hvordan disse varierer i løpet av året og på ulike tidspunkt av døgnet.

Om statistikken

Diagnoser på legevakt viser hvilke symptom- og sykdomskoder som er registrert på legevakt og baserer seg på diagnosekodene i ICPC-2. Dette er det internasjonale kode- og klassifiseringssystemet for kommunehelsetjenesten, og brukes til registrering av pasientens helseproblemer og kontaktårsaker. Kapittelinndelingen tar utgangspunkt i anatomi og 14 av kapitlene er organkapitler. De fire resterende kapitlene er for generelle tilstander, psykiske tilstander, sosiale problemer og prosesskoder. Sosiale problemer er ikke inkludert i denne visningen.

Oversikt viser de mest registrerte diagnosene på legevakt fordelt på kapitlene i ICPC-2. Klikk på visningen til venstre for å få opp de mest registrerte diagnosekodene innenfor dette kapittelet i tabellen til høyre. Tall per år for fylke og Norge. 

Utvikling viser hvordan diagnosene per kapittel i ICPC-2 utvikler seg gjennom året. I tabellen til høyre vises de mest registrerte diagnosekodene innenfor valgt kapittel.  Tall per måned, kvartal og år for fylke og Norge. 

Diagnoser på legevakt viser det totale antallet diagnosekoder som er registrert for angitt periode og sted uavhengig av antall kontakter. Disse tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes med statistikken som viser kontakter på legevakt

Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 21.10.2021 Siste faglige endring: 08.03.2024