Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontakter på legevakt

Statistikken viser hvor stor andel av kontaktene på legevakt som er konsultasjoner, sykebesøk, telefonkontakter og enkle kontakter. Statistikken viser også hvordan aktiviteten varierer i løpet av året og på ulike tidspunkt av døgnet.

Om statistikken

Kontakter på legevakt viser aktivitet på legevakt for de fire kontakttypene konsultasjoner, sykebesøk, telefonkontakter og enkle kontakter.

En kontakt defineres som et møte mellom pasient og primærhelsetjeneste eller pasientrettet arbeid uten pasient til stede. I disse statistikkene er kun én kontakttype registrert per pasient per kontakt med legevakttjenesten. Kontakttypene er basert på takster som leger har rapportert inn til HELFO for refusjon og sier noe om hvilken form for kontakt som er gjennomført:

  • Konsultasjoner er når en pasient har blitt konsultert av legen, enten ved fysisk oppmøte eller digitalt (e-konsultasjon). 
  • Sykebesøk er en konsultasjonsform hvor legen drar hjem til pasienten. 
  • Enkle kontakter er mindre omfattende enn konsultasjoner og kan for eksempel være prøvetaking til laboratorieundersøkelse, eller skriving av e-resept, uten samtidig konsultasjon
  • Telefonkontakt er en enkel kontakt som foregår over telefon eller elektronisk. 

Utvikling viser hvor stor andel av aktiviteten på legevakt som er konsultasjoner, sykebesøk, telefonkontakter eller enkle kontakter. 

Døgnvariasjoner viser hvor stor andel av de fire kontakttypene som foregår på dagtid, kveld og natt. Statistikken kan filtreres på hverdag/helg, kjønn og aldersgrupper. Tall per måned, kvartal og år for Norge og fylke.

Se mer teknisk beskrivelse av statistikken: beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 21.10.2021 Siste faglige endring: 08.03.2024