Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anrop og svartid - Legevakt

Statistikk om antall anrop og svartid til nasjonalt legevaktnummer 116117 og 8-sifrede nummer til lokale legevaktsentraler.

Målsetting

I henhold til akuttmedisinforskriftens § 13 skal legevaktsentralen innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter.

Datakilde og innhold

Statistikken utarbeides og forvaltes av Helsedirektoratet, og er basert på data fra telefonbetjeningsløsningen i nødmeldesentralene. Grunnlagsdataene forvaltes av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO).

Statistikken inkluderer anrop til nasjonalt legevaktnummer 116117 og lokale 8-sifrede nummer til lokal legevaktsentral.

VariabelForklaring
Andel anrop besvart innen 2Andel anrop som besvares innen 2 minutter av alle anrop.
Antall anropAngir sum besvarte og ubesvarte anrop.
Antall ubesvarte anropAlle anrop til legevakten som ikke besvares.
Andel anrop besvart innen 10 minutterAndel anrop som besvares innen 10 minutter av alle anrop.
Svartid

Tiden, dvs sekunder, beregnes fra det ringer hos operatør i legevaktsentralen til anropet besvares av operatør. Svartid oppgir i median tid for perioden som måles. 

Opplesning av innhold i telefonsvarer og bruk av tastevalg teller ikke med ved beregning av svartid. 

Geografisk inndeling av legevakteneI grunnlagstallene er legevaktene inndelt etter geografisk område for Akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK).

Relaterte statistikker

Nasjonale kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester

Annen statistikk

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til akuttmedisin@helsedir.no

Først publisert: 08.06.2023 Siste faglige endring: 08.06.2023