Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anrop og svartid - Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (113)

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av medisinsk nødmeldetjeneste som har til hovedoppgave å besvare det medisinske nødnummeret 113. Statistikken viser antall anrop og svartid til 113 hos alle AMK-sentralene i Norge.

Målsetting

I henhold til akuttmedisinforskriftens §15 b skal alle AMK-sentralene besvare 90 prosent av henvendelser fra publikum innen 10 sekunder.

Datakilde og innhold

Statistikken utarbeides og forvaltes av Helsedirektoratet, og er basert på data fra telefonbetjeningsløsningen i nødmeldesentralene. Grunnlagsdataene forvaltes av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO).

Statistikken inkluderer alle anrop til AMK-sentralene i Norge.

VariabelForklaring
Andel anrop besvart innen 10 sekunderAndel anrop er beregnet som prosenten av antall besvarte anrop innen 10 sekunder i forhold til antall besvarte anrop.
Antall anropAngir sum besvarte og ubesvarte anrop.
Ubesvarte anropAlle anrop til AMK-sentralene som ikke besvares
Svartid

Svartid beregnes fra samtalen starter å ringe i AMK-sentralen til den er besvart av operatør.

Svartid i sekunderSvartid (ringetid) måles i sekunder. Baseres på tiden det tar fra det ringer i AMK-sentralen til anropet besvares av operatør i AMK. Svartiden måles i median sekunder, dvs. at 50 prosent av anropene har lenger svartid og 50 prosent har kortere svartid enn medianen.

Relaterte statistikker

Nasjonale kvalitetsindikatorer - akuttmedisinske tjenester

Annen statistikk

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til akuttmedisin@helsedir.no

Først publisert: 08.06.2023 Siste faglige endring: 22.01.2024