Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 29. Klagebehandling

Helsedirektoratets kommentarer

Første leddKontrollkommisjonen behandler alle klager over vedtak etter lovens kapittel 4, med unntak av tvangsbehandlingsvedtak etter § 4-4 a. Kontrollkommisjonens behandling av klage reguleres i loven § 6-4 og forskriften §§ 51-56.

Klagebehandlingen er nærmere omtalt i Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Annet ledd: Statsforvalteren behandler klager på vedtak etter lovens § 4-4 a (tvangsbehandling). Statsforvalterens klagebehandling reguleres av forvaltningsloven med de tilføyelser som følger av § 29 tredje ledd. Bestemmelsene utfylles av forvaltningsloven kapittel VI, jf. psykisk helsevernloven § 1–6.

Statsforvalterens klagebehandling er nærmere omtalt i veileder for statsforvalterens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4.

Siste faglige endring: 29.11.2017 Se tidligere versjoner