Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 24. Hvilke institusjoner som kan anvende tvangsmidler

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Første ledd: Tvangsmidler kan kun anvendes i institusjon som er godkjent for tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Det vises til forskriften kapittel 1 §§ 2 - 4.

Annet ledd: Unntaksvis kan det forekomme situasjoner hvor det er nødvendig å bruke tvangsmidler overfor pasienter i andre typer institusjoner, og i annet ledd åpnes det for dette. Det kan for eksempel være aktuelt ved en avdeling som kun har frivillige innleggelser.

Bruk av tvangsmidler utenfor godkjent institusjon skal meldes til kontrollkommisjonen, jf. § 30 fjerde ledd.

Sist faglig oppdatert: 29.11.2017 Se tidligere versjoner