Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2019

Legemiddelnavn: Fenofibrat kapsler og depotkapsler, Lipanthyl kapsler, Lipofene kapsler, Supralip tabletter

ATC-kode: C10AB05 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/2 Alvorlig hypertriglyseridemi
Diagnosekoder

ICD-10: E78.1 / ICPC-2: T93 Ren hyperglyseridemi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E78

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E78
ICPC-2: T93 
 

Vilkår

Ett av følgende medisinske vilkår skal være oppfylt:

a) Alvorlig hypertriglyseridemi (fastende TG* > 10 mmol/l)

b) Manifest aterosklerose** med hypertriglyseridemi trass i adekvat diett behandling (fastende TG > 5 mmol/l)

c) Høyrisikopasienter med gjennomgått pankreatitt
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

*TG er forkortelse for triglyserider
**Manifest aterosklerose er en objektivt påvist åreforkalkning. 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/2 Kombinert hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi (blandet / kombinert hyperlipidemi)
Diagnosekoder

ICD-10: E78.2 / ICPC-2: T93 Blandet hyperlipidemi
ICD-10  E78.3 / ICPC-2: T93 Hyperkylomikronemi
ICD-10: E78.4 / ICPC-2: T93 Annen hyperlipidemi
ICD-10: E78.5 / ICPC-2: T93 Uspesifisert hyperlipidemi 
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -26/-27

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -26 / -27
ICPC-2: -26 / -27
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent statin i ATC-gruppe C10AA
og
minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe C10AC, C10BA eller ATC-kode C10AX09 (ezetimib)

Statinet rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) er ikke forhåndsgodkjent ved aktuelle refusjonskoder, men anses som relevant forhåndsgodkjent legemiddel siden den er forhåndsgodkjent ved refusjonskode ICD-10: E78.0 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlene er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.