Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spesialister – vedlegg 1 til § 5-14

Her finner du en oversikt over hvilke spesialiteter som oppfyller det generelle spesialistvilkåret for søknader til Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3:

Anestesiologi

Barnekirurgi

Barnesykdommer

Barne- og ungdomspsykiatri

Blodsykdommer

Bryst- og endokrinkirurgi

Endokrinologi

Fordøyelsessykdommer

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Gastroenterologisk kirurgi

Generell kirurgi

Geriatri

Hjertesykdommer

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Indremedisin

Infeksjonssykdommer

Karkirurgi

Klinisk nevrofysiologi

Lungesykdommer

Maxillofacial kirurgi

Nevrokirurgi

Nevrologi

Nyresykdommer

Onkologi

Ortopedisk kirurgi

Plastikkirurgi

Psykiatri

Revmatologi

Rus- og avhengighetsmedisin

Thoraxkirurgi

Urologi

Øre-nese-halssykdommer

Øyesykdommer

Først publisert: 11.11.2021 Siste faglige endring: 23.02.2024 Se tidligere versjoner