7. Helsedirektoratets kommentarer til bestemmelsene i forskriften om egenandelstaket

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i forskrift om egenandelstak.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2021