Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Legemidler mv

Etter bidragsformålet «Legemidler mv» kan det gis bidrag til dekning av utgifter til legemidler som ikke dekkes pliktmessig etter folketrygdloven § 5-14 (lovdata.no), men fra og med 2018 ble bidragsformålet avviklet for nye pasienter.

Overgangsordning

[Endret 12/23]

Det ble etablert en overgangsordning i 2018 som fortsatt gjelder i 2024. Pasienter som har fått bidrag for de samme legemidlene hvert år etter 2017, kan fremdeles få bidrag. Det vil si at det bare kan gis bidrag til legemidler i 2024 hvis det ble gitt bidrag til de samme legemidlene i 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Med «samme legemiddel» menes markedsførte legemidler med samme virkestoff, samme legemiddelform og samme reseptgruppe. Brukeren må selv søke om refusjon på bakgrunn av påløpte utgifter.

Det kan gis bidrag til dekning av 90 prosent av utgifter over 2151 kroner. Utgifter til flere legemidler, hudpleieprodukter og bandasje- og forbruksmateriell som dekkes etter folketrygdloven § 5-22 (lovdata.no), kan ses under ett. Egne satser for bidrag og egenandel gjelder for legemidler til infertilitetsbehandling.

Legemidler det kan gis bidrag til

Det kan gis bidrag til legemidler som

 • er forskrevet av lege (skriftlig eller muntlig resept fra lege) og kjøpt i reseptpliktig pakning

og

 • har norsk markedsføringstillatelse og er meldt omsatt i Norge av markedsføringsinnehaver – disse legemidlene er oppgitt med markedsføringsdato i Legemiddelsøk på hjemmesider til Statens legemiddelverk (videre omtalt som Direktoratet for medisinske produkter)

eller

 • er omfattet av Apotekforeningens serviceproduksjonsordning (NAF- preparater) – disse er oppgitt i egen preparatliste under serviceproduksjon på Apotekforeningens hjemmeside

Ved midlertidige mangelsituasjoner på legemidler oppført i vedtak fra Helfo, er vedtaket også gyldig for andre legemidler som Direktoratet for medisinske produkter spesifikt har godkjent som alternativer. Dette gjelder bare for tidsperioden som Direktoratet for medisinske produkter har oppgitt i sitt vedtak.

Det gjelder egne regler for bidragsformålet kreft eller immunsvikt.

Krav til dokumentasjon

Pasienten må fremlegge kvittering eller pasientliste fra apotek med følgende opplysninger:

 • pasientens navn
 • preparatets navn
 • pris
 • kjøpsdato
 • apotekets stempel
 • forskrivende leges navn

Det er pasienten selv som søker til Helfo, og det er ikke krav om at søknaden må komme fra lege.

Legemidler det ikke gis bidrag til

Det gis ikke bidrag for utgifter til følgende legemidler:

 • Reseptfrie legemidler og handelsvarer. Se unntak under «Kreft og immunsvikt».
 • Legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende legemidler).
 • Legemidler brukt som antikonsepsjon. Se unntak under «Prevensjonsmidler».
 • Legemidler brukt til røykeavvenning.
 • Vaksiner
 • Perorale legemidler (tabletter) brukt mot erektil dysfunksjon med ATC-kode; G04BE (03, 04, 08, 09, 10)
 • Antivirale midler med ATC-kode: J05AH, J05AD, J05AB06 og J05AB14
 • Antimykotika med ATC-kode: J02 og D01
 • Desinfiserende midler til hud med ATC-kode: D08 og D09
 • Østrogener, progestogener og testosteronpreparater med ATC-kode: G03B, G03C, G03D og G03F. Se unntak under Infertilitetsbehandling
 • Allergimidler med ATC-kode: R01A, R01B, R03DC03, R06 og V01AA. (ATC-kode V01AA er unntatt dekning fra 1. januar 2009)
 • Legemidler til behandling av Alzheimer sykdom med ATC-kode: N06DA tom. N06DX01
 • Vitaminer og mineraler med ATC-kode: A11 og A12 (unntak; ATC-kode A12AX og under «Kreft og immunsvikt»
 • Legemidler til behandling av smerte med ATC-kode: N02BE01, M01AB, N03AF01, N06AA09, M01AE (01, 02, 03, 17, 52), N03AX12, N05AA, M01AH (01, 04, 05), N03AX16
 • Legemidler til behandling av benign prostata hyperplasi med ATC-kode: C02CA04, G04CA, G04CB og G04BE10
 • Legemidler mot fedme og overvekt med ATC-kode A08AB01, A10BJ02, og A08AA62
 • Kolesterolsenkende legemidler med ATC-kode C10AX13 og ATC-kode C10AX14. Dekning unntatt fra 12. oktober 2015.
 • Kolesterolsenkende legemidler med ATC-kode C10AX12. Dekning unntatt fra 22. juni 2016.
 • Antidepressive legemidler med ATC-kode N06AX21
 • Legemiddel mot hjertesvikt med ATC-kode C09DX04. Dekning er unntatt fra 18. januar 2016.
 • Legemidler brukt til behandling av infertilitet. Se unntak under «Infertilitetsbehandling og PGD-behandling».

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at preparater omfattet av overnevnte ATC-koder er unntatt i sin helhet, selv om preparatet eventuelt benyttes for en annen indikasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet kan, når særlige økonomiske eller medisinske grunner foreligger, bestemme at det ikke kan gis bidrag til et nærmere angitt legemiddel. Dette gjelder per dags dato for Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin, Miacalcic, Azzalure, NeuroBloc, Forsteo og Resolor.

Bidragsordningen kan ikke benyttes for legemidler som de regionale helseforetakene har fått finansieringsansvaret for

Liste over legemidler som ikke skal finansieres av folketrygden, ligger i vedlegg til forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). Det gis ikke bidrag for disse legemidlene for utgifter påløpt etter dato for iverksettelse av at de regionale helseforetakene fikk finansieringsansvaret.

Siste faglige endring: 29. desember 2023