Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16. Prevensjonsmidler

[Endret 12/23]

Brukere kan til og med måneden før fylte 22 år få dekket utgifter til prevensjonsmidler etter en bidragssats vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

I 2024 er bidragssatsen for prevensjonsmidler følgende:

  • tre måneders forbruk: 134 kroner  
  • seks måneders forbruk: 268 kroner  
  • lenger virketid enn 6 måneder: 536 kroner hvert år frem til brukeren fyller 22 år

Brukere som bruker prevensjonsmidler som er dyrere enn bidragssatsen, må betale mellomlegget selv.

Det kan bare utleveres prevensjonsmidler for inntil seks måneders forbruk av gangen.

Unntak: Ved lengre utenlandsopphold kan det utleveres prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk.

Ordningen omfatter 

  • prevensjonsmidler som er i ATC-gruppene G02B, G03AA, G03AB eller G03AC
  • kobberspiral

Disse må rekvireres av lege, helsesykepleier eller jordmor. Helsesykepleiere og jordmødre har begrenset rekvireringsrett, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 7-1 (lovdata.no).

Virketid og beskrivelse av langtidsvirkende prevensjon det kan gis bidrag til:

Varenavn

Varenummer

Virketid i måneder

Beskrivelse

Jaydess

511932

36

hormonspiral

Kyleena

518450

60

hormonspiral

Levosert 

455861

36

hormonspiral

Mirena

471973

60

hormonspiral

Mirena

 586877

 60

hormonspiral

Nexplanon

 097847

 36

 p-stav

Nexplanon

 504408

 36

 p-stav

Nova-T 380

 886358

 60

 kobberspiral

Ordningen baseres på direkte oppgjør mellom Helfo og apotek.

For direkte oppgjør av kobberspiraler kreves det varenummer i Farmalogg. Bare kobberspiralene som er angitt i tabellen, kan leveres ut med direkte oppgjør.

Det kan også gis bidrag til Nova T 380 spiral og andre kobberspiraler i etterkant, etter detaljert kvittering fra apotek eller resept og kvittering ved kjøp på et annet utsalgssted.

Siste faglige endring: 29. desember 2023