Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Kreft og immunsvikt

Etter bidragsformålet «Kreft og immunsvikt» kan det gis bidrag til dekning av utgifter til legemidler som ikke dekkes pliktmessig etter folketrygdloven § 5-14 (lovdata.no), men fra og med 2018 ble bidragsformålet avviklet for nye pasienter.

Overgangsordning

[Endret 12/23]

Det ble etablert en overgangsordning i 2018 som fortsatt gjelder i 2024. Pasienter som har fått bidrag for de samme legemidlene hvert år etter 2017, kan fremdeles få bidrag. Det vil si at det bare kan gis bidrag til legemidler i 2024 hvis det ble gitt bidrag til de samme legemidlene i 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Med «samme legemiddel» menes andre markedsførte legemidler med samme virkestoff, samme legemiddelform og samme reseptgruppe. Pasienten må selv søke om refusjon på bakgrunn av påløpte utgifter.

Det kan gis bidrag til dekning av 90 prosent av utgifter over 2151 kroner. Utgifter til flere legemidler og bandasje- og forbruksmateriell som dekkes etter folketrygdloven § 5-22 (lovdata.no), kan ses under ett. Etter søknad fra en lege kan det gis bidrag til

  • jernpreparater
  • kaliumpreparater
  • magnesiumpreparater
  • vitaminpreparater (bare preparater med innhold av ett virkestoff)

Legen må begrunne hvorfor pasienten skal bruke de nevnte produktene. Legen må søke på nytt etter to år.

Preparatene skal være kjøpt på apotek. Det er ikke krav om at preparatene skal være kjøpt etter resept fra lege.

Også reseptfrie legemidler og handelsvarer kan dekkes.

Siste faglige endring: 29. desember 2023