Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 6 andre ledd: forhåndsgodkjent versus individuell stønad

Helsedirektoratets kommentarer

For stønad etter blåreseptforskriften § 6 punkt 3 Fenylketonuri (Føllings sykdom) kan næringsmidlene som står oppført i produkt- og prislisten, forskrives direkte på blå resept.

For stønad etter blåreseptforskriften § 6 første ledd punkt 1, 2 og 4 må det søkes Helfo om individuell stønad for den enkelte pasienten. Legen skal søke på vegne av pasienten. 

Vedtak om individuell stønad til næringsmidler skal som hovedregel tidsbegrenses i to år fra søknadsdatoen. For følgende grupper skal vedtaket tidsbegrenses i ett år fra søknadsdatoen:

  • pasienter med svangerskapsrelatert sykdommer/lidelser
  • pasienter som sitter i fengsel, og som ikke har medlemskap i folketrygden
  • asylsøkere som har asylsøknaden sin under behandling – dette gjelder også for vedtak gitt til personer omfattet av forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer § 2 andre ledd siste punktum

Utgifter til næringsmidler dekkes bare når næringsmidlet er kjøpt etter resept fra en lege. Dette gjelder også i tiden før søknad er fremsatt og vedtak er fattet.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner