Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 10 a Krav til søknad etter §§ 3 og 6

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

For å søke om individuell stønad til legemidler og næringsmidler etter blåreseptforskriften §§ 3 og 6 skal legen benytte Helsedirektoratets digitale søknadsløsning (Blåreseptsøknad). Dette kan gjøres gjennom

Alle søknader som kommer via e-reseptløsningen (M2-søknad), vil bli automatisk avvist. Søknader som Helfo mottar på papir, vil også bli avvist, med unntak av søknader for personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer. For denne gruppen må det sendes søknad på eget skjema per post til Helfo.

Sist faglig oppdatert: 01.07.2022 Se tidligere versjoner