Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst 4a og 4b

Takst 4a: Fødselshjelp inntil 24 timer når jordmor forløser den fødende

Ugyldig takstkombinasjon: 3a, 3b, 6a, 6b, 8
Takst 4b: Tillegg per påbegynt time ut over 24 timer

Ugyldig takstkombinasjon: 3a, 3b, 6a, 6b, 8

Tiden en fødsel tar, varierer sterkt fra kvinne til kvinne. Godtgjørelse gis for medgått tid for jordmoren. Skjer fødselen i sykehus/fødehjem eller under ledsagelse til fødeinstitusjon/under transport, gis det ikke godtgjørelse etter takst 4. Arbeidet som utføres på fødeinstitusjonen eller under transport til fødeinstitusjonen, må helseforetaket eventuelt honorere.

Takst 4a kan ikke utbetales til to jordmødre for samme fødsel. Sekundærjordmor utløser i stedet takst 8.

Sist faglig oppdatert: 29.06.2022 Se tidligere versjoner