Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Helsedirektoratets kommentarer til kapittel III

Det er ikke krav til driftsavtale eller kommunal stilling for å utløse takster etter kapittel III.

For utgifter som dekkes av trygden, er det ikke anledning til å kreve honorar ut over de fastsatte takstene, jf. forskriftens § 3. Jordmoren kan ta betaling for hjemmebesøk før og etter fødsel, samt vaktberedskap, siden dette ikke omfattes av forskriften. Jordmoren må informere kvinnen om disse utgiftene på forhånd.

Svangerskapskonsultasjon før planlagt hjemmefødsel dekkes av takstene 3a og 3b, og jordmoren kan ikke kreve betaling for dette.

Når fødselshjelpen blir utført i arbeidstiden av en jordmor som er ansatt i kommunal stilling/helsestasjon, skal kommunen fremsette krav om refusjon. Det samme gjelder fødselshjelp som strekker seg utover arbeidstiden/vakttiden hvis fødselshjelpen startet i arbeidstiden/vakttiden.

Når en jordmor gir fødselshjelp utenom arbeidstid eller vaktordning i kommunen, anses hen som privatpraktiserende jordmor. Krav fra jordmoren fremmes direkte overfor Helfo, herunder jordmorhjelp som starter i fritiden og som strekker seg ut i arbeidstiden/vakttiden.

Siste faglige endring: 29. juni 2022